منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

 
ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۳٠  کلمات کلیدی:

لحظه ی ملاقات سپیدی و سبزی ، لحظه ی مبارکی است .لحظه ای که هرسال فقط یکبار روی می دهد .تحویل از سپیدی به سبزی ، انقلاب رنگ است . انقلابی که دیده و دل را دگرگون می کند . رنگی که دیده می بیند و بر دل می نشیند و درست از همان لحظه دعایمان"یا مقلب القلوب والابصار یا مدبرالیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال"می باشد .

فرا رسیدن سال نو را به همه ی ایرانیان عزیز به خصوص همشهریان خونگرم بهبهانی و منصوریه ای تبریک می گویم و آرزوی سالی همراه با موفقیت و سلامتی برای همه ی عزیزان می نمایم.


 
حوادث منصوریه
ساعت ٦:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٧  کلمات کلیدی:

نشریه(شرتو) با عمل به رسالت مطبوعاتی ،دردست مردم بهبهان ومنطقه آفتابی شد.

نقش مطبوعات درتوسعه همه جانبه جوامع، همواره براساس میزان تاثیرا ت مثبت درجهان پیشرفته درگفتار ونوشتار تکیه کلام بنده بوده ولی به دلایل مختلف مردم شهرماازاین فرصت آنگونه که باید بهره نبرده اند.اما به لطف خداوهمت مدیران محترم هفته نامه های شرتووندای بهبهان (آقایان حاج شریعتی وقره غانی)وجوانان غیرتمندوب نویس طلسم انحصارات خبری دربهبهان شکست تامردم بااعتمادبه این رکن چهارم توسعه فرصتهای ازدست رفته را نیزباز یابندوباورکنندکه حرف حساب جواب ندارد.بازتاب چاپ خلاصه ای از مطالب حوادث منصوریه در سایت منصوریه .بشیرنذیروبهبهان شهر با آن تحلیلهای آگاهنه چنان تاثیرگذار.غافلگیرکننده وفراگیربودکه باورش تصورنمی شد. این نشریه امشب به دست من رسید ولی ازهمان روزاول که به چاپ رسیدازطرق مختلف نتایج آنراشاهدبودم.ایکاش آنهاییکه درگیر این ما جرا هاهستنددسترسی به همه مطالب پیدا میکردند تابیشتر متوجه بیهوده تلف شدن عمرو جوانی خودمیشدند.افراددلسوزوصلح طلب زیادی طی این چندروز بابنده تماس گرفته و برای جلسات مختلف دعوت نموده اند.بنده هم باتمام وجود برای به دست آوردن آرامش دریغ نداشته ام .طبیعی است باوحدت بین مردم ومسئولین وروشنگری بهانه ای برای ناامنی باقی نخواهندماند.بلاخره این رویکرد نشریه شرتوومتنوع ساختن مطالب آنرا خصوصأاختصاص ستونی به وب نویسان متعهدرا باید به فال نیک گرفت .بنده طی مطلبی ضمن تبریک به مدیرنشر یه شرتو یادآوری نموده ام که اگر مردم احساس کنندمطالب نشریه درسرنوشت آنها موثر است تحقیقأتهیه آنرادرلیست خریدسبدکالای روزانه خود قرار خواهندداد.درپایان وظیفه خودمیدانم ازطرف مردم صبورمنصوریه ازدست اندر کاران این هفته نامه وزین خصوصأآقای قره غانی تشکروقددانی بنمایم وبرای ایشان وهمکارانشان سالی توام باسلامتی .نشاط وموفقیت آرزومندم.


 
عیدنوروز درمنصوره
ساعت ٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢٦  کلمات کلیدی:

مراسم تحویل سال نو در منصوریه

ازآنجاکه منصوریه را ازسه طرف باغستانهای.زردآلو.سیب .انگور .خرما.انجیر .انار.توت.به.و بیدهای سربه فلک کشیده در برگرفته بودندونظربه موقعیت خغرافیایی گرمسیری دراواخر اسفندسرسبزی خاصی به منطقه میبخشیدند.ونهرآب کم نظیری که منصوریه را همچون نگینی دربرگرفته بود با آن آپخش وابشار زیبایی که عکس آنرا ملاحظه میفرماییدوامروزمتروکه ای بیشتر از آن باقی نمانده منصوریه را به یک منظره رؤیایی تبدیل کرده بود.لذامردم باطراوت وشادابی خاصی به استقبال عیدسعید نوروزمیرفتند.دراین استقبال زنان ومردان هرکدام به سهم خودشرکت میکردند .مردان به تهیه شیرینی .تنقلات.ونونوارکردن بچه ها میپرداختند زنان به خانه تکانی.پخت نان شیرین سروسامان دادن خانه میپرداختند.تهیه نان تنوری معروف به تپدون که ازیکروز قبل خمیرآن را با خمیر میه ترشمزه وهنگام پخت کنجدبه آن اضافه میکردند.مراسم خاصی داشت چونبرای آنکه روزعیدگرم وتازه باشد آنرا غروب روز قبلاز عید میپختند.ازآنجاکه در هریکی دومحله ای یک تنوربیشتر وجودنداشت آنروزدرخانه ای که تنوربودخیلی شلوغ وپررفتو آمدبود.اگر کسی تاآنروز ازسال هم با همسایه کدورتی داشت سعی مینمود درآنرفت آمدهاپیشدستی کند وغبارکدورت رااز دل خودو همولایتی اش بزداید .هنگام تحویل سال اعضای خانه دور سفره هت سین مینشستندوپس از قرائت دعای یامقلب القلوب والابصار......وروبوسی برای همدیگر آرزوی سالی پراز برکت وسلا متی مینمودند.صبح عیدکه میشددرکوچه هاشورشوق عجیبی به پا بود.مردم به رنگ طبیعت درامده بودند.لبسهای رنگارنگ.همدیگررادرآغوش میکشیدند ودررفتن به منزل همدیگیر ازهم سبقت میگرفتند.خانه بزرگترهاهدف اول بود.نخلستان سرسبزبستر آن همازعلفهای مخملین دریکقدمی منازل جولانگاه بچه هاتاجوانان بود. بازی های محلی .دیدوبازدیدهای دوستانه.بعد ازنخلستان تا چشم کار میکردخوشه های گندم جووگل باقلاوگیاهان طبیعی چشم نوازی میکردند.کدورتهای خانوادگی هم انروزبا پادرمیانی ریش سفیدان برطرف میشد.این آداب و رسوم امروز هم وجودارد.آما از آن نخلستان زیبا خبری نیست.زندگی ماشینی شده .حل وفصل مشکلات اجتماعی از عهده ریش سفیدان تاحدودی خارج شده .قوانین روستایی هم پاسخگوی نیازجماعت افزایش یافته نیست.امیدوارم به برکت میلاد باسعادت خاتم الانبیا حضرت محمد(ص)وبا درایت مسوولین.همت بزرگترها.گذشت واجرای قانون. شاهدسالی توام با صلح وصفا.شادمانی وپیشرفت درمنصوریه عزیز باشیم.انشاءالله