منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

شروع دوباره
ساعت ۱:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٧  کلمات کلیدی:

 

 نمی توان به عقب بازگشت اما می توان از نو شروع کرد  
 


 هیچکس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند. اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند. خدا روز بدون رنج، بدون خنده، بدون اندوه و آفتاب بدون باران وعده نداده است، اما او توان پایداری در آن روزها و وعده تسلی پس از اشک و چراغ راه را داده است. مشکلات مانند دست اندازهای جاده اند، کمی  از سرعت تان کم می کنند، اما از جاده صاف بعد از آن لذت خواهید برد. زیاد روی دست اندازها توقف نکنید، به حرکت تان ادامه دهید. وقتی ناراحت هستید از اینکه به چیزی که می خواستید نرسیدید، محکم بنشینید و خوشحال باشید، زیرا خداوند در فکر چیز بهتری برای شماست. وقتی اتفاقی برایتان می افتد چه خوب و چه بد، به معنایش فکر کنید. در پشت اتفاقات زندگی منظوری نهفته است که به شما یاد می دهد چطور بیشتر بخندید و سخت گریه نکنید. ما زمان زیادی صرف می کنیم تا کسی را بخاطر دوست داشتن پیدا کنیم یا خطای کسانی را که دوست داریم بگیریم. اما چه خوب می شد اگر این زمان را برای بیشتر محبت کردن صرف می کردیم. به هر کاری که اراده کنیم، تواناییم اگر آنگونه که سزاوار است پیگیر باشیم.


 
خوشامدی بچه عزیزده
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٥  کلمات کلیدی:

پیام دردمندانه شما چون بارحقوقی داره ازانتشارآن معذورم.البته نکاتی ارآن را قابل تامل میدانم.اولا حضورشمارابه فال نیک میگیرم وخیرمقدم عرض میکنم. دوم اینکه مهاجرت دلایل زیادی داردکه ممکن استآنچه شما ن.شته اید هم یکی ازآنهاباشد.سوم اینکه بنده فکرمیکنم شمانسبت به افرادازشنیده واحساسات جوانی بهره برده ای .بنده خواهش میکنم اگردرخودتوان خدمت میبینی ازحالاعملاواردمیدان انتخابات شورای بعدی شو.اگروقت داری درموردعمران وآبادی درسه دهه گذشته منصوریه وافرادموثردرآن بیشترتحقیق فرما.متشکرم.