منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

زردآلوی منصوریه
ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٧  کلمات کلیدی:

 

 

زردآلومیوه غالب باغات منصوریه دارای طعم،رنگ وزیبایی خاص ومنحصربه فردی است .درحومه وبخشهای بهبهان تنها بخشی که از قدیم الایام  به بغداری اهمیت ویژه ای میدهند مردم صبوروسخت کوش منصوریه هستند.باغات منصوریه ازدرختان متنوعی ،مانند :به ترتیب اولویت زردآلو،انگور،نخل،انجیر،انار،توت،به و....تشکیل شده اند.اما میوه غالب وارزشمندآن زردآلواست.این درخت پس ازکاشت سه ساله ثمرمیدهدوبرداشت آن به وسیله  همه اعضای خانواده صورت میگیرد.