پیروزی غرورآفرین دلاورمردان تیم ملی فوتبال ایران اسلامی در

 مقابل تیم قهرمان دور قبل آسیا برملت قدرشناس ایران مبارکباد

جادارداین مردان باغیرت ازجانب رئیس جمهورمحبوب کشورمان به نحوشایسته ای تشویق شوند.

آفرین به مردانی که نوعدوستانه ازلذت شادی بعداز گل گذشتند وخودرادرغم سوگواران حادثه سقوط هواپیما که همه ملت ایرن هستند شریک نشان دادند.