منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

تفاوت شعاروعمل.../
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٥  کلمات کلیدی:

باسلام وتشکرخدمت همشهری وهمنام عزیزم آقاایرج که دلسوزانه اظهارنظرفرموده اند.
دوست عزیز،اگر ازبزرگترها سئوال کنید به شما خواهند گفت که دردهه 60 و70با ایجاد اتحاد بین تمام مردم منصوریه (ازهرقوم ونژادی)مابه چه جایگاهی رسیدم.ازتاسیس آبرسانی مدرن،دبیرستانها،همین سیستم دفع زباله گرفته ،تاافتتاح حساب به نام شهرداری مستقل دربانک ملی منصوریه.واما آقای موحد.تاکنون بنده به عنوان یک شهروند،هرفرصتی پیش آمده موضوع شهرشدن منصوریه ودیگرمشکلات را به ایشان وهم به آقای فرماندار یادآوری نموده ام والحمدالله کارشهریت منصوریه خوب پیش رفته.جاده هم تقریبا موانع آن برطرف شده وخسارات راهم قرار شده بپردازند.آقای توفیقی با تلاش فراوان 300 میلیون تومان اعتباربرای آبرسانی منصوریه اختصاص داده.(مسئول پیگیری کارهارسمأبه عهده دهیاری است که آقای نیک بخت  علاقمندوپیگیراست )البته حق منصوریه بیشترازاینها است.اختلافات درونی یکی ازدلایل کم توجهی به منصوریه است.به قول ملانصرالدین آن موقع که مازنده بودیم،جاده ازاین طرف نمی رفت.
جهت تاسیس آبرسانی مابرای همیاری پیشقدم شدیم .دولت هم کمک کرد.برای عمران وآبادی درجای خرمن زار،مردم دهها هکتار زمین دادند.دولت هم آن ساخت وسازهاراانجام داد.نوشتن همه این خدمات چندسطراست.اماپشت سرهرکدام سالها سختی وخون جگرخوردن است.برای تحویل دادن همین دفع زباله نیم بند،ما باتلاش ورایزنیهای فراوان توانستیم نایب رئیس مجلس واستانداروقت رابه منصوریه بیاوریم .وبا کشتن قوچ طلبیدنی (به آقای گذری گفتیم کشتارخودراتاآمدن استاندارعقب بیندازد.بعدهم آنرا ببردبرای خودبفروشد!)جلوی پای اووتشریح معضلات بهداشتی وناتوانی مردم درپرداخت هزینه های لازم،توانستیم مجوزپرداخت حقوق کارگران توسط شهرداری وواگذاری تراکتورتوسط مهندس جعفری زاده که آن سالهابا ساخت دبیرستان دخترانه و....بیشتراز دولت به منصوریه خدمت میکردرابگیریم.حالانوبت شما جوانان است که باایجادتفاهم وکم کردن اختلافات یادآن سالهارازنده کنید.بنده هم پیرانه سرعاشق منصوریه ودرخدمت شما هستم.

موفق ومؤیدباشید.انشاالله.