دومین یادواره شهدای منصوریه

به همت پایگاه مالک اشترومردم منصوریه برگزارمیشود

برگزاری چنین برنامه هایی فی نفسه کاری است پسندیده .چراکه قدرشناسی ازانسانهایی که ازعزیزترین نعمت الهی ،یعنی جان برای اعتقادبه آیین دین خودگذشتند،میتواندزنگ بیدارباشی باشدبرای همشهریانی که آرامش خودرامدیون خون آن عزیزان هستند. 


ادامه مطلب ...