منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

المپیادفیزیک انتخابی جهانی اتریش ،درانتظارجوانی برومندازمنصوریه .
ساعت ٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٥  کلمات کلیدی: المپیک فیزیک ، اتنخابی جهانی اتریش ، مسئولین ، رتبه دوم کشور

 سامان پرهیخته نوجوانی فرهیخته ازمنصوریه بهبهان ،باشاستگی مقام دوم المپیک فیزیک کشور،راه یابی به مرحله دوم آزمون المپیادفیزیک (انتخاب جهانی اتریش )رابرای زادگاه خود،شهروکشورش به ارمغان آورد.

وقتی خانواده زحمتکش ومتعهداین جوان افتخارآفرین مدارک ایشان راجهت انتشاردرسایت منصوریه وآتیه بهبهان دراختیارم گذاشتند،باکمال تعجب دیدمازسازمان ملی المپیادایرانیان،دانشگاه اصفهان،نیروگاه اتمی بوشهرلوح تقدیردارد.امامسئولین محترم شهرمان به غیرازدبیرستان شهیدبهشتی وشهیدبخردیان گویا هیچ کسی خبردارنشده که :یکی ازفرزندان تلاشگراین شهرچه افتخاربزرگی آفریده.این جوان هم اینک درابتدای راه است وبرای دست یابی به قله های رفیع علمی که افتخارش دروحله اول متوجه خاستگاهش میباشد،به پشتیبانی معنوی دست اندرکاران شهرمان نیازجدی دارد.

ادمه مطلب باتصاویرلوح تقدیرها رادرادامه مطلب ملاحظه فرمایید.