منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

شوخی با شرتو
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱۱  کلمات کلیدی:

مدتها بودبامرورمطالب روزنامه ها،خبرگزاریهای کشوری وپایگاههای مجازی بهبهان دراینترنت ، توفیق  مطالعه نشریات بازاری شهرمان نصیبم نشده ودلتنگ جمال زیبایشان شده بودم !تااینکه بادیدن تصادفی ،ویژه نامه شرتو غبارفراق کناررفت ووصال حاصل شد.وقتی از(ب)بسم الله تا(ت) تمام ویژیه نامه رامطاله نمودم ،تازه متوجه شدم ،که برادرهنرمندمان آقای قره غانی ازفضای مجازی بهبهان همان اندازه بی خبرندکه بنده ازرسانه های مکتوب محلی.

 چراکه اگرسری به وبلاگ منصوریه میزدندمیدیدندکه پیشنهادایشان درسال74!!!پس ازشانه خالی کردن تمام مسئولین ازرفع مشکلات بهداشتی آن زمان .شورای بهداشتی منصوریه اقدام به تاسیس شهرداری خودگردان نمودوهزینه آنراهم مردم میپرداختند.!!

 رسالت مطبوعات آگاهی بخشی وفرهنگسازی است.