منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

خواندنیها
ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩  کلمات کلیدی: خحواندنیها
 
 
 مهمترین اخبار سلامت در هفته
گذشته؛
 

چطور
با انرژی بیشتر کار کنیم/ابداع داروی ضدسرطان توسط یک ایرانی /هزار و یک دلیل برای
مرگبار بودن  تنهایی!/چطور شکم خود را کوچک کنیم و...

چطور
با انرژی بیشتر کار کنیم؟!


بیشتر اوقات در هنگام کار کردن ممکن است
دچار خستگی شوید در حالی که باید به کارتان ادامه دهید. این خستگی ها می توانند بر
روی کار شما نیز تاثیر گذاشته و قدرت تفکر شما را پایین آورد.
تکمیلی درادامه مطلب


 
مشارکت پرشور
ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٥  کلمات کلیدی:

حضورمردم بافرهنگ بهبهان وشهروروستاهای تابعه درانتخابات 12 اسفندبالا ترازمیانگین کشوری لوگوی انتخابات انتخابات مجلس نهم

مشارکت 5/66درصدی مردم بهبهان درانتخابات 12-اسفندکه 4%بالاترازمیانگین کشوری است. نشانگراحساس مسئولیت مردم متدین وبافرهنگ شهرمان نسبت به سرنوشت خودوآینده زادگاهمان می باشد.اما باتوجه به اینکه تقسیم آرابین کاندیداهاانتخابات شهرمان رابه دور دوم برده ،وظیفه ماسنگین ترشده است.لذاهمانگونه که بنده درمطالب متعدداشاره نموده ام ،نظر به جایگاه مهم نماینده شهردرقانون اساسی ازجمله قانون گذاری، دفاع ازحقوق شهرستان درتخصیص ردیفهای بودجه ای،تاثیردرانتخاب وزرا،سئوال ازهیات دولت حتی ریاست جمهوری،نظارت برعملکرد مسئولین شهری واستانی و...می طلبدکه باتوجه به عقب ماندگی همه جانبه بهبهان وشهروروستاهای تابعه که نتیجه آزمون وخطاهای انتخاب نماینده درچندین دوره گذشته است .این باردرفرصت خوبی که دراختیارداریم به دورازتعصبات جناحی وقومی ،توجه به سابقه موفق درامورجاری ،توانمندی لازم درراستای جبران عقب ماندگیهای مشهود،افرادرامدنظرقراردهیم تادچارآزمون وخطایی دیگرنشویم. (انشاءالله)


 
دانشجویان موفق منصوریه ای
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی:

دوجوان منصوریه ای دردوره دکترای شیمی

آقای صدرالله قیصری طی تماسی تلفنی ازموفقیت دانشجویان منصوریه ای دردوره  دکتراخبردادند.براین اساس آقایان اسماعیل  محمدی ونصرالله زرین درخت دردوره دکترای شیمی مشغول به تحصیل هستند.

بنده این افتخاربزرگ رابه این جوانان برومندوخانواده محترم ایشان تبریک عرض مینمایم.امیدوارم درفرصتی مناسب بتوانم با این عزیزان دیداروگفتگویی داشته باشم.

معاون فرمانداربهبهان ،همچنین ازطرحی جهت سکوبندی اطراف
امام زاده امیرمحمد(ع)سخن گفت.مرقدمطهر این امام زاده درخائیز تمام فصول سال  پذیرای همشهریان بهبهانی ومنصوریه ای است .

وی همچنین ازساخت چندین پل درمسیرحدفاصل
مرقدمطهرامیرمحمدوامازاده محمودجهت رفاه حال زائرین خبرداد.درصورت تکمیل این جاده،مسیر
چندین کیلومترکوتاه ترخواهدشد.قیصری ازلوله کشی آب چشمه جهت استفاده زائرین
تاکنارمرقدامام زاده محمودنیز خبردادند. برای این همشهری متعهدمان هم آرزوی موفقیت
مینماییم.


 
انتخابات بهبهان به دوردوم رفب
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی:

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی
،برای اولین با راتتخابات بهبهان به دوردوم رفت.

آراءنفراول تاچهارم

آقای عزیزالله سالاری ۱۴۵۵۱ رای

آقای حاج محمدباقر شریعتی ۱۲۲۶۷ رای

آقای حسن کریمی ۱۲۰۹۷ رای

آقای سید سعید میری ۱۰۷۳۴ رای

با این نتیجه عزیزالله سالاری
و محمدباقر شریعتی به دورم دوم انتخابات در بهبهان راه یافتند.

جادارداین نتیجه قابل تأمل وعدم توسعه
یافتگی شهرمان که رابطه معنا داری باهم دارند،توسط مسئولین ودیگردلسوزان بهبهان،
آسیب شناسی ومداقه قرارگرفته ونقشه راهی جهت جبران عقب ماندگیهاترسیم گردد.(انشاءالله)


 
انتخابات بهبهان به دوردوم رفب
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی:

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی
،برای اولین با راتتخابات بهبهان به دوردوم رفت.

آراءنفراول تاچهارم

آقای عزیزالله سالاری ۱۴۵۵۱ رای

آقای حاج محمدباقر شریعتی ۱۲۲۶۷ رای

آقای حسن کریمی ۱۲۰۹۷ رای

آقای سید سعید میری ۱۰۷۳۴ رای

با این نتیجه عزیزالله سالاری
و محمدباقر شریعتی به دورم دوم انتخابات در بهبهان راه یافتند.

جادارداین نتیجه قابل تأمل وعدم توسعه
یافتگی شهرمان که رابطه معنا داری باهم دارند،توسط مسئولین ودیگردلسوزان بهبهان،
آسیب شناسی ومداقه قرارگرفته ونقشه راهی جهت جبران عقب ماندگیهاترسیم گردد.(انشاءالله)


 
انتخابات بهبهان به دوردوم رفب
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی:

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی
،برای اولین با راتتخابات بهبهان به دوردوم رفت.

آراءنفراول تاچهارم

آقای عزیزالله سالاری ۱۴۵۵۱ رای

آقای حاج محمدباقر شریعتی ۱۲۲۶۷ رای

آقای حسن کریمی ۱۲۰۹۷ رای

آقای سید سعید میری ۱۰۷۳۴ رای

با این نتیجه عزیزالله سالاری
و محمدباقر شریعتی به دورم دوم انتخابات در بهبهان راه یافتند.

جادارداین نتیجه قابل تأمل وعدم توسعه
یافتگی شهرمان که رابطه معنا داری باهم دارند،توسط مسئولین ودیگردلسوزان بهبهان،
آسیب شناسی ومداقه قرارگرفته ونقشه راهی جهت جبران عقب ماندگیهاترسیم گردد.(انشاءالله)