باآرزوی قبولی طاعات وعبادات شما همشهریان عزیزدرماه مبارک رمضان ،پیشاپیش این عیدسعیدفطررابه همه شما خوبان تبریک وتهنیت عرض مینمایم.