منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

زباله مردمه ...
ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٥  کلمات کلیدی:

ببا زباله مردمه خه!!!؟

این جمله فریادیک شهروندمنصوریه ای است که پشت تلفن به گوش رسیدوگویای حقایق ودرددلهای بی شماری بود.اومیگفت کوچه وخیابانها به علت عدم دفع زباله انباشته شده به زباله های خانگی وحیوانی.این وضعیت البته مسبوق به سابقه است.تااوایل دهه هفتادکه هنوزهیچ سیستم دفع زباله ای درمنصوریه نبود،سالی یکی دوبارازطرف شهرداری ویاکارخانه سیمان زباله های انباشته شده دفع میشد.درآن سالهاباتشکیل شورای بهداشتی بارای مستقیم مردم وخودداری مسئولین شهری بهبهان ازدراختیارگذاشتن امکانات برای دفع زباله شوراتصمیم گرفت مستقلاباهمیاری مردم شهرداری خودگرداری راه اندازی نماید.وهمین کارراهم بااستقبال جمع زیادی ازمردم انجام داد.تااینکه استاندارخوزستان به بهبهان آمدند.مابارایزنی بافرماندارموفق شدیم استانداررابه منصوریه بیاوریم.مهندس مقیمی وقتی بااستقبالی پرشورواردمنصوریه شدواقدامات عمرانی وخدماتی انجان شده رادید،گفت: