منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

عاشورای منصوریه یامنصوریه عاشورایی؟
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱۸  کلمات کلیدی:

 

 

باتشکرازمدیرمحترم وبلاگ منصوریه (محمدعزیز)که هم عاشق اهل بیت(ع)وهم وفاداربه مردم زادگاهش میباشد،وازهیچ تلاشی برای نشرواقعیات واعتقادات پاک همشهریانش به دین منین اسلام دریغ ندارند .وبرای تصویربرداری مراسم شبها وروز عاشورا وانتشارآن زحمات زیادی متحمل شدند.اجرش باامام حسین (ع)(میهمان وبلاگ ایرج بهمن پور)

چون درسال گذشته توضیحات کامل دررابطه باتاریخچه وآداب وسنن عزاداری مردم منصوریه درسوگ اباعبدالله الحسین ویاران باوفایش تقدیم گردید،امسال اشاره ای به تحولی مبارک وامیدوارکننده که دراین ایام اتفاق افتاداشاره مینمایم .بازدیدکنندگان محترمی که آن توضیحات رامطالعه ننموده باشنددرصورت تمایل میتوانندبه آرشیووبلاگ مراجعه نمایند. 

امسال علاوه برهیئتهای عزاداری مساجدصاحب الزمان(عج)وامام جعفرصادق (ع)دردومنطقه دیگرمنصوریه هم که سالهای گذشته بعضأ درمحله های خود عزاداری مینمودند،هیئتهای جدیدی تشکیل شد،که شوروحال وصف ناپذیری به گسترش فرهنگ عاشورایی درآن مناطق بخشید.جالب اینجا بودکه جوانان متعهدی که تاسال قبل درکنارهم به عزاداری میپرداختندوبه دلیل ازدیادجمعیت ویاتبرک محل زندگی خودبه نام مقدس امام حسین (ع)واصحاب باوفایش امسال باکمی فاصله عزاداری مینمودند،درشبهای مختلف به میهمانی همدیگرمیرفتندوساعتی رادرکنارهم به ابراز ارادت به اهل بیت (ع)میپرداختند.جاداردبه همشهریانی که درطرح مهم ووحدت بخش رفت وآمدهاومیزبانی ومیهمانیها نقشی ایفانموده اندتشکروقدردانی نمایم.البته امسال قبل ازآغاز ماه محرم به ابتکاریکی ازمداحان پیش کسوت جهت رفع مشکلات سالهای قبل وبرگزاری باکیفت بهترامسال نشستی باحضورنمایندگان هیئتها برگزارشده که بایدازهمه آن عزیزان هم تشکرنماییم.

امیدوارم که این نشستها،رفت وآمدهاوگسترش فرهنگ دینی بین جوانان بامشارکت وراهنمایی بزرگترهامنتج به وفاق ،همدلی وسبقت گرفتن درکارهای خیروعام المنفعه گردد.انشاءالله


 
بزودی
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٦  کلمات کلیدی:

انشاءالله به زودی تصاویری معنادار،حاکی ازعشق وارادت مردم متدین منصوریه به امام حسین (ع)ویاران باوفایش دردهه اول محرم امسال (خاصه مراسم روزعاشورا)وبیان حقایقی وحدت بخش ازسوی دستجات محلات مختلف به خصوص جوانان عزیز،تقدیم بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ خواهدشد.


 
رازآرامش درون
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٦  کلمات کلیدی:
راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

سرویس اجتماعی برنا


1- راز آرامش درون خویشتنداری است. انرژیهای خود را پراکنده نکن. آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایت کن.

۲- راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.

۳- راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

۴- راز آرامش درون در آسایش درون است. آسایش جسمانی، عاطفی، ذهنی و سپس معنوی است.

۵- راز آرامش درون در دل نبستن است. این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.

۶- راز آرامش درون در شادی است. افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن

۷- راز آرامش درون در آرزو نداشتن است. این را بدان که شادی در درون تو جای دارد، نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .

۸- راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری. آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.
                  
۹- راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی. اما می توانی خودت را تغییر دهی.

۱۰- راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است. از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند، اجتناب کن.

۱۱- راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.