منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

توزیع ناعادلانه برنج
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٥  کلمات کلیدی: برنج دولتی
آیااین بهترین راه توضیع برنج دولتی است!!! ؟

وقتی نوسانات بازارارز،تحریم ها،اختلافات سیاسی وسوءاستفاده عده ای ازبازاریان فرصت طلب ،باعث گرانی اجناس ،مخصوصا مایحتاج روزمره مردم میشود،دولتمردان سراسیمه به فکرچاره می افتند.نمونه بارز آن کمبودگوشت مرغ بودکه قیمت آن سیرصعودی پیداکردودولت برای کنترل آن بی حساب وکتاب مرغ واردبازارنمودتااینکه قیمت ازآن افزایشی که پیداکرده بودبیشترنشود.دراین میان عده زیادی به سودهای کلان رسیدند.آنهاکه : 

آیا این انصاف است که مااین همه زن که سالمند ،باردار،بچه دارو....راساعتها درصف نگه داریم برای یک گونی برنج؟واقعا پشت پرده این سرگردانی مردم صبورومتدین چه جریانی درکاراست؟