چگونه تاصدسالگی زنده بمانیم

پیشرفت‌های پزشکی، عادات غذایی بهتر، سیگار نکشیدن، احتمال زندگی کردن تا مرز صد سالگی وجود دارد. در زیر راههایی برای این شانس آورده شده است:

رژیمی را دنبال کنید که سلامت قلب را تضمین کند

روزنامه بخوانید
افراد صد ساله بیشتر درگیر وقایع جاری می‌شوند و علاقه خاصی به اتفاقات دوروبر خود نشان می‌دهند و به جهان پیرامون خود توجه دارند. قطع رابطه با مردم، انزوا طلبی مقدمه شروع پیشرفت و سوء عملکرد انسان می‌شود. ارتباط با جهان اطراف خود و توجه به جریان‌های در حال وقوع، مغز شما را فعال نگه می‌دارد و هدفمند بودن شما را تقویت می کند.

مزرعه بخرید
اگر همیشه داشتن یک مزرعه جزء رویاهای شما بوده است، از همین الان اقدام کنید و مزرعه یا باغی را خریداری کنید. زندگی در روستا باعث افزایش طول عمر می‌باشد (در مقایسه با زندگی شهری).


ادامه مطلب ...