منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

روز معلم
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٢  کلمات کلیدی:

مقام تودرکلام امیرسخن حضرت امیرالمومنین(ع)هویداست:"هرکس مراکلامی آموخت مرابنده خودکرد."پس آقای من روزت مبارک.


 
روزجهانی کارگر.....
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٠  کلمات کلیدی: روزکارگر

روزجهانی کارگربرکارگران متعهدکشورمان خصوصأکارگران زحمتکش بهبهانی مبارکباد

روزجهانی کارگریادمان کارگران شهرشیکاگودرآمریکااست که در126 سال پیش درچنین روزی دراعتراض بهشراط سخت کاری ازجمله نامحدودبودن ساعت کار،دستمزدکم،تبعیض و....دست به اعتصاب زدند.

پلیس آمریکا باحمایت ازسرمایه داران درآن روز دست به کشتارودسگیری معترضین زد.تعدادکشته شدگان درآن اعتصاب 90 هزارنفری هرگز رسمأاعلام نشد.ولی 4نفرازدستگیرکنندگان .......