منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

تشکرازنیروی انتظامی
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٢  کلمات کلیدی:

عاشورا 72″طبق اخبار واصله از یکی از تالارهای نزدیک منصوریه با خبر شدیم که در یکی از این تالارها دعوای رخ داده که با وارد عمل شدن سریع نیروی انتظامی و به ویژه سرهنگ تقی زاده ریاست محترم نیرو این دعوا با درایت کنترل و حل و فصل گردید .این خبر مربوط به ساعت حدود 10 و نیم شب وتاریخ 11-3-91 است که در این جا وظیفه خود می دانیم که از به موقع وارد عمل شدن نیروی محترم انتظامی و البته مدبرانه عمل کردن نیرو تشکر و مستدام بودن انها را از خدا مسالت داشته باشیم

من الله توفیق

بنده هم به نوبه خودم ازفرمانده محترم ومعززنیروی انتظامی وهمکاران ایشان ومدیرمحترم پایگاه عاشورا72تشکرمیکنم .اما لازم به یادآوری است،این تالارها بامحدوده شهرحدود500متروبامنصوریه تقریبا4500متر!!فاصله دارند .پس به بهبهان نزدیکترندوعوارض ودرآمدآن به شهرداری بهبهان میرسد.وفقط راه بندان ودردسرهای آن برای مردم منصوریه است وتابحال چندین تصادف دراین منطقه صورت گرفته.لذاجاداردمسئولین محترم به فکرراهکاری برای حل این معضل باشند.

ایرج بهمن پور