حضرت آیت الله خامنه ای وتذکر اخلاقی درجمع دانشجویان: از شما خواهش می کنم همانطور که به نماز و روزه اهتمام دارید، به پرهیز از غیبت و تهمت و بیان مطالبی که به آن علم ندارید جداً اهتمام کنید.

خداوندبزرگ رادراین واپسین روزهای ماه رحمت ومغفرت شکرگزارم که به حقیرتوفیق خدمت به مردمی رادادکه پس از25 سال بمباران تخریبی مطرودین جامعه اینچنین حق شناسانه وبا بنده نوازی سخاوتمندانه به دفاع ازخادم خودپرداخته اند.وبازخداوندمنان راشکرگزارم که هرگزدرموردخدمت به مردم فهیم منصوریه تردیدی به خودراه نداده وبداخلاقیهای معدودافرادی راکه ازسوی مردم به لحاظ بی لیاقتی منزوی وطردشده اندرابه حساب مردمی که جانانه درتمام صحنه هاازحق دفاع نموده اندنخواهم گذاشت.چه کنم که به قول خواجه حافظ..مصلحت نیست که ازپرده برون افتدراز،وگرنه....

 

 

چهارشنبه 17 خرداد 1391 -15:38

ادامه کامنت قبل:
اگه نمیدونی من به چنتاش اشاره میکنم.

1-مهمترین کاری که حاجی واسه منصوریه انجام داده تشکیل آبرسانی بود ،که طبق گفته اهالی منصوریه(البته نه افراد فتنه گر)اون زمان با تانکر به مردم آب میدادن یا مردم مجبور بودن برن از آب کثیف نهر استفاده کنند.ولی حاجی با همکاری چند تا از دوستاش که البته خود همون دوستاش هم میگن که کار اصلی رو خود حاجی انجام داد آب سالم رو با لوله کشی تا داخل خونه های مردم آورد.

2-ساخت فنی حرفه ای که به نوبه ی خودش در اون زمان خیلی دستگاه های زیادو پیشرفته ای هم داشت.

ادامه مطلب رامشاهده فرمایید


ادامه مطلب ...