جملات الهام بخش برای زندگی (11)

همیشه یادتان باشد که زندگی پیشکشی است برای شادمانی و خوب زیستن، لبخند  زیباترین آرایش هر فرد است و مثبت اندیشی کلید خوشبختی. زندگی کوتاه تر از  آن است که خود را بخاطر مسائل بی ارزش دچار استرس کنید. از همه لحظه های  عمرتان لذت ببرید، کمتر قضاوت کنید و بیشتر بپذیرید و مادامی که به کسی  آسیب نمی رسانید همانگونه که دوست دارید زندگی کنید و اهمیت ندهید که  دیگران درباره شما چگونه فکر می کنند و چه می گویند.

ادامه مطلب ...