20نفرازهمشهریان عزیزمنصوریه ای برای عضویت درشورای شهرمنصوریه ثبت نام واعلام آمادگی نمودند.

این خبرراآقای حاج رسول رضایی  ازفرمانداری شهرستان بهبهان دراختیارماقراردادند.

طبق اخبارواصله ازدیگردوستان آقایان :نگهداردامن گیر،محمودموحد،عباس امامی،احمدمحمدی وخانم دروگرازثبت نام کنندگان هستند.انشاالله درصورت کسب اطلاع ازاسامی دیگرکاندیداها اسامی  ایشان نیز منتشرخواهدشد.