به نقل پایگاه فرزندمنصوریه :چند تصویر از یکی از باغ های منصوریه که آذر ماه 92 گرفته شده.

حضورشما جوانان عزیزدرفضای مجازی راتبریک عرض نموده وازخداوندمتعال برایتان درتمام عرصه هاآرزوی موفقیت دارم.

ازآنجاکه همشهریان زیادی دردیگرنقاط کشورعزیزمان مشتاق تصاویری ازطبیعت زیبای منصوریه هستند،بااجازه شماهم وبلگ شمارالینک نمودم وهم تصاویرپاییزمنصوریه رامنتشرکردم.

اینروزهابه بعدگلهای زیبای زردآلو،سیب،انارو...واقعا دیدنی است.امیدوارم درشناساندن  طبیعت چهارفصل شهر مان موفق باشید.

 


ادامه مطلب ...