منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

آداب ورسوم مردم منصوریه درایام عیدنوروز
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی:

نمای کوچه باغی ازمنصوریه دردهه 40

مردم  متمدن منصوریه هم مثل دیگرهم وطنان ما درجای جای ایران اسلامی ازدیربازمدتها قبل از تحویل سال نوکه درروز عیدنوروز اتفاق می افتد،باتمام امکاناتی که دراختیارداشتندتلاش مینمودندکه همگام باطبیعت خداوندی متحول شوند.یک زندگی دوباره وپاک راآغاز نمایند.

مردم منصوریه ازاویل اسفندماه باخانه تکانی وزدون گردوغبارازاسباب واثاثیه منازل،تهیه لباسهای نووشادبرای همه اعضای خانه،خارج کردن.....