منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

ردصلاحیتهاهنوزقطعی نیست....
ساعت ٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٥  کلمات کلیدی:

بعضی همشهریان دررابطه باتعدادردصلاحیت شدگان شهرمان ازطرق مختلف سئوال مینمایند.

ظاهراصلاحیت بعضی کاندیداهای شهرمنصوریه درهیئت اجرایی تاییدنشده اند. اگراین موضوع صحت داشته باشدآنها حق اعتراض دارندوفعلا درست نیست ازکسی نام برده شود.پس ازقطعیت موضوع اسامی تاییدشدگان منتشرخواهدشد.اگرمشخصات فردی تاییدشدگان وتصاویرایشان هم به دستمان برسدجهت آگاهی همشهریان منتشرخواهیم نمود.


 
 
ساعت ٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۳  کلمات کلیدی:

آزاد است.

جملات الهام بخش برای زندگی (12)

برای آینده تان هدف تعیین کنید. هرگز به کمتر از آن هدف رضایت ندهید. درک کنید که افراد دیگری در دنیا وجود دارند، با مشکلاتی بسیار بزرگتر از مشکلات شما. قدر چیزهای خوب را در زندگیتان بدانید. و بخاطر اوقاتی که با عزیزانتان دارید سپاسگزار باشید. زمان بیشتری را با خانواده و دوستانتان سپری کنید. ارزش چیزهای ساده را در زندگی بفهمید و گرفتار مادیات نشوید. ساده زندگی کنید، خودتان باشید و خوشبخت.
 

ادامه مطلب راکلیک فرمایید