منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

زندگی ات را تغییر بده(خلاصه کتاب زندگی ات راتغییربده)
ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۸  کلمات کلیدی:

زندگی ات را تغییر بده
جیم  داناوان-ترجمه: نادیا آرام نیا

1:مقدمه: امروزه زندگی ماشینی  باعث شده است انسانها همچون ماشین ، هرروز در پی مسائل روز مره  زندگی که تحت تاثیر  تکنولوژی ،چشم وهمچشمی، مدرنیزه و گرایش به سمت راحت طلبی، از صبح تاشب بدوند. وبا  تمام گرفتاریها وکشمکشهائی که برای خود بوجود آورده اند، آنگونه که باید از زندگی لذت نبرند واحساس آرامش وخوشبختی  ننمایند.

در این کتاب عقاید وایده هائی ارائه شده است که از نظر ظاهری بسیار  ساده وپیش پا افتاده به نظر می آید اما نکاتی بسیار ظریف وراه کارهای بسیار ارزنده  وکلیدی برای رسیدن به یک زندگی آرام ،شاد ، دلنشین ولذت بخش ارائه می  گردد