با انجام این کارها، سال های بعد راحت باشید!

برترین ها: هر چه سن بالاتر می رود گویا روزها هم سریع تر پیش می روند. وقت هایی هست که احساس می کنید ماه تمام شد و اصلا نفهمیده اید چگونه گذشته است! برای اینکه این احساس به شغل و زندگی کاری شما لطمه نزند و باعث عقب ماندن شما از برنامه هایتان نشود باید برنامه ریزی داشته باشید. در کنار آن برخی کارها هست که اگر انجام دهید، می توانید بقیه سال خود را به بهترین روش ممکن هدایت کنید.

منصوریه شهرما:باسلام وعرض ادب خدمت همه همشهریان عزیزخودم درمنصوریه وهمه بازدیدکنندگان محترمی که مطالب این پایگاه رابرای مطالعه انتخاب مینمایند.طاعات وعبادات شمادرماه ضیافت الهی قبول باشد.انشاءالله.

امیدوارم مطالبی که گردآوری وتقدیم میشوددرتصمیمات شما مفیدوتاثیرگذارباشد.بعضی همشهریان درپیامهایادیدوبازدیدهاانتظاردارندکه مشکلات ومسائل جاری رابیشترمنتشرنماییم.بنده هم باشما کاملا موافقم .اماطرح بعضی موضوعات نه تنها مشکلی راحل نمی کندبلکه به مشکلات می افزاید.روی همین اصل درجهت پیشرفت شهرمان برحسب وظیفه ازهرفرصتی استفاده میشود.البته منصوریه هم اکنون درمرحله تاریخی مهمی قرارداردکه وظیفه شورای منتخب ودرکنارآنهاهمه مردم راسنگین ترمیکند.

چراکه دستآوردبزرگ ارتقاءروستای منصوریه به شهرنتیجه 29سال تلاش پرفراز ونشیب توسط دست اندرکاران وپرداخت هزینه های سنگینی است که مردم صبورمنصوریه پرداخته اند.دراین مرحله گذاربایدبسیارهوشمندانه وبااستفاده ازکارشناسان مجرب وخردجمعی تصمیم گیری شود .درغیراین صورت ممکن است به نتیجه مطلوب نرسیم.


ادامه مطلب ...