منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

انتخاب هیات رئیسه شورای شهرمنصوریه
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۳  کلمات کلیدی:

رئیس شورای شهرمنصوریه ابقاءشدتفکیک آرای اعضای شورای شهر برای انتخاب رئیس شورا 

باآغازبه کارشوراهای اسلامی شهروروستا در12/6/1392شورای اسلامی شهرمنصوریه نیز تشکیل جلسه دادوپس ازمراسم تحلیف انتخاب هیات رئیسه شورای چهارم به شرح ذیل صورت گرفت.

آقای محمودموحدبه عنوان رئیس،آقای دانیال علی زاده نایب رئیس وخانم مهنایی به عنوان منشی  انتخاب شدند.

طی تماسی که با آقای موحدداشتم ،دررابطه باشرایط کنونی منصوریه وانتخاب شهرداراظهاردشت:آقای محسنی که درفرمانداری بهبهان  دارای عملکردمثبتی بوده ازاردیبهشت 92 به عنوان سرپرست شهرداری منصوریه انتخاب شده ،که :

مدیریت سایت منصوریه شهرما ،ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای محترم شورای شهرمنصوریه وهیات رئیسه وشهردار منتخب ،آمادگی خودراجهت همکاری همه جانبه درزمینه اطلاع رسانی وانتشارمصوبات رااعلام میدارد.

امیدوارم این مجموعه بااستفاده ازتمام ظرفیتهای باالقوه ومنحصربه فردمنصوریه زمینه پیشرفت وشکوفایی شهرمانرافراهم نمایند.انشاءالله.