کارخانه سیمان بهبهان

به نقل ازبهبهان نیوز:مقدم با بیان این که مجوز کاوش گسترده در محوطه نفتی ارجان را دارد، افزود: خوشبختانه با شرکت نفت مشکلی نداریم و آنها با ما همکاری لازم را می‌کنند. اما کارخانه سیمان بهبهان علاوه بر آسیب‌های وارده به میراث فرهنگی به شدت آلوده کننده زیست محیطی محسوب می‌شود. من عکس‌هایی دارم که با دیدنش وحشت می‌کنید که چگونه این کارخانه آلودگی را به شهر زیبای بهبهان گسیل می‌دهد.
منصوریه شهرما:احتمالااین کارشناس محترم به دلیل غلظت بالای آلودگی شهرمنصوریه راندیده است.چراکه منصوریه دردوکیلومتری کارخانه سیمان وبهبهان در9 کیلومتری آن واقع شده است.البته به این اظهارنظریک بام ودوهوا هم میتوان گفت.!!
او اضافه کرد: می‌توانستند این کارخانه را جایی احداث کنند که اینقدر به محیط زیست آسیب وارد نکند. علاوه بر ایجاد آلودگی هوا، کارخانه سیمان چون غولی خوش اشتهاست که مدام در حال خوردن خاک منطقه است چرا که برای تهیه سیمان به خاک نیاز دارد و آن را از خاک منطقه ارجان تأمین می‌کند.
 

ادامه مطلب ...