انالله وانا الیه راجعون

باکمال تاسف وتاثرحجت الاسلام والامسلمین احمدی مهرروحانی خانه عالم وامام جماعت مسجد امام جعفرصادق (ع)شهرمنصوریه که به علت تصادف درجاده اهواز مدتی دربیمارستان بستری بودشب گذشته جان به جان آفرین تسلیم وعلاوه برخانواده جلیل القدرخود،مردم منصوریه راکه به ایشان ارادت خاصی داشتندنیزداغدارنمود.

روحش شادویادش گرامی باد

خداوندروح این سیدجلیل القدرومحبوب القلوب رادراین ایام عزیزبااجدادبزرگوارش محشورفرمایند.

مراسم تشییع ،تدفین وختم پس ازانجام تشریفات اداری اعلام میگردد.

 


ادامه مطلب ...