پروفسور محمود سریع القلم ، در یادداشتی که برای عصرایران نوشته ، 30 ویژگی یک جامعه زنده را بیان کرده است. این استاد دانشگاه، پیشتر در نوشتارهای جداگانه ای 30 ویژگی شهروندان و 30 ویژگی سیاستمداران مطلوب را به رشته تحریر در آورده که در عصرایران منتشر شده است.

به نوشته دکتر سریع القلم، جامعه ای زنده است ... :

 2. که آموزش اخلاق و مسئولیت اجتماعی در دوره دبستان تمام شده باشد

21. که در آن فرهنگ مکتوب بر فرهنگ شفاهی غالب باشد


ادامه مطلب ...