منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

انسان و آزادی انتخاب
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۸  کلمات کلیدی:

«انسان، برای همیشه آزاد آفریده شده است، خوب را از بد تشخیص می‌دهد و آنطور که می‌خواهد عمل می‌کند. او اختیار دارد که با کمک واسطه بزرگ انسان‌ها، آزادی و زندگی ابدی را انتخاب کند و یا از طریق بندگی و قدرت شیطان، اسارت و مرگ را برگزیند.»

برنامه خداوند برای انسان شامل آزادی انتخاب می‌شود