«انسان، برای همیشه آزاد آفریده شده است، خوب را از بد تشخیص می‌دهد و آنطور که می‌خواهد عمل می‌کند. او اختیار دارد که با کمک واسطه بزرگ انسان‌ها، آزادی و زندگی ابدی را انتخاب کند و یا از طریق بندگی و قدرت شیطان، اسارت و مرگ را برگزیند.»

برنامه خداوند برای انسان شامل آزادی انتخاب می‌شود

ادامه مطلب ...