منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

تاریخچه منصوريه ازتوابع بهبهان استان خوزستان
ساعت ٤:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱٢/٢٩  کلمات کلیدی:
عید سعید نوروز که نشان از هوشمندی وز  یبایی شناسی اجداد ما ایرانیان دارد را به همه هموطنانم تبریک عرض مینمایم.ثبت این وبلاگ با اغازسال نورا به فال نیک می گیرم و امیدوارم با همفکری دوستداران منصوریه عامل دگرگونی و  پیشرفت همه جانبه منصوریه منطبق با استحقاق طبیعی ان باشد.