منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

دومین یادواره شهدای منصوریه
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٠  کلمات کلیدی:

دومین یادواره شهدای منصوریه

به همت پایگاه مالک اشترومردم منصوریه برگزارمیشود

برگزاری چنین برنامه هایی فی نفسه کاری است پسندیده .چراکه قدرشناسی ازانسانهایی که ازعزیزترین نعمت الهی ،یعنی جان برای اعتقادبه آیین دین خودگذشتند،میتواندزنگ بیدارباشی باشدبرای همشهریانی که آرامش خودرامدیون خون آن عزیزان هستند. 


دومین یادواره شهدای منصوریه

به همت پایگاه مالک اشترومردم منصوریه برگزارمیشود

برگزاری چنین برنامه هایی فی نفسه کاری است پسندیده .چراکه قدرشناسی ازانسانهایی که ازعزیزترین نعمت الهی ،یعنی جان برای اعتقادبه آیین دین خودگذشتند،میتواندزنگ بیدارباشی باشدبرای همشهریانی که آرامش خودرامدیون خون آن عزیزان هستند.