منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

حضوربازرسان وزارت کشوردرمنصوریه
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢۱  کلمات کلیدی: فرمانداربهبهان ، نمایندگان ادواربهبهان ، وزارت کشور ، ورزشگاه

بلاخره پس ازبیست سال تلاش فعالان اجتماعی ،سیاسی ،عمرانی ،مذهبی و.....درمنصوریه وتلاش نمایندگان مجلس ازدوره چهارم تاکنون ،ومساعدت سخاوتمندانه فرمانداروقت بهبهان حاج آقای توفیقی .باحضوربازرسان وزارت کشوردرمنصوریه جهت مشاهده استعدادهای صنعتی ،کشاورزی،تجاری وجمعیتی شهرشدن منصوریه مراحل پایانی خودراطی مینماید.

طبق اطلاعات موثق ،نظربازرسان نسبت به درخواست اهالی (ارتقاءمنصوریه ازدهستان به شهر)مثبت بوده است

همانگونه که بارهابنده یادآوری نموده ام شرایط منصوریه به دلایل فراوان به گونه ای است که اداره آن باقوانین روستایی غیرممکن گردیده.برای مثال منصوریه باجمعیتی بیش از 7000نفریک ورزشگاه ندارد.یک درمانگاه شبانه روزی ندارد.برای حل اختلافات کسی آن گونه که بایدخودرامسئول نمی داندو............