منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

معجزه بارداری وزایمان یک خانم.
ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۱  کلمات کلیدی:

این مادر70 سانتیمتری که دارای دوبچه و32 ساله است .علی رغم هشدارپزشکان برای بارسوم حامله شده است.

درادامه مطلب تصاویرعجیب را ببینید.


معجزه در بارداری و زایمان یک خانم + عکس

  ارسال برای دوستان

معجزه در بارداری و زایمان یک خانم

 

 

باردار شدن مادری70 سانتی متری !!!


این مادر 70 سانتی که دارای دو بچه است و 32 ساله است ....علی رغم هشدار پزشکان برای بار سوم حامله شده است .

 

باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری


باردار شدن مادری70 سانتی متری-------------------------------------

تولد سومین فرزند مادر 70 سانتی متری

Persianv.com At sitePersianv.com At sitePersianv.com At sitePersianv.com At site