فرمانداربهبهان:زمین محل احداث فرودگاه جدیدبهبهان ،دیگرهیچ معارضی ندارد.انشاالله به زودی کلنگ آن به زمین زده خواهدشد.

اختصاص 000/000/100تومان، جهت شروع به کارساخت ورزشگاه منصوریه توسط حاج آقا توفیقی.

مهندس جعفری زاده مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان ،اهداء چهار هکتارزمین جهت تأسیس ورزشگاه منصوریه راقطعی نمود.

غلام نیکبخت دهیارومحمود موحدرئیس جوان شورای اسلامی منصوریه به زودی فعالیتهای انجام شده دررابطه با عمران وآبادانی وارتقاع جایگاه منصوریه به شهرراتشریح خواهندنمود.