منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

زمین فرودگاه بهبهان هیچ معارضی ندارد.
ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی: ورزشگاه-فرماندار ، مدیرعامل سیمان ، اختصاص 100میلیمنی ، اهداءزمین

فرمانداربهبهان:زمین محل احداث فرودگاه جدیدبهبهان ،دیگرهیچ معارضی ندارد.انشاالله به زودی کلنگ آن به زمین زده خواهدشد.

اختصاص 000/000/100تومان، جهت شروع به کارساخت ورزشگاه منصوریه توسط حاج آقا توفیقی.

مهندس جعفری زاده مدیرعامل شرکت سیمان بهبهان ،اهداء چهار هکتارزمین جهت تأسیس ورزشگاه منصوریه راقطعی نمود.

غلام نیکبخت دهیارومحمود موحدرئیس جوان شورای اسلامی منصوریه به زودی فعالیتهای انجام شده دررابطه با عمران وآبادانی وارتقاع جایگاه منصوریه به شهرراتشریح خواهندنمود.