منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

تبریک عیدسعیدمبعث
ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۸  کلمات کلیدی:
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد   دل رمیده ما را رفیق و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت   به غمزه مسله آموز صد مدرس شد
به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا   فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد
به صدر مصطبه‌ام می‌نشاند اکنون دوست   گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد
خیال آب خضر بست و جام اسکندر   به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد
طربسرای محبت کنون شود معمور   که طاق ابروی یار منش مهندس شد
لب از ترشح می پاک کن برای خدا   که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد
کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود   که علم بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد
چو زر عزیز وجود است نظم من آری   قبول دولتیان کیمیای این مس شد
ز راه میکده یاران عنان بگردانید   چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد
عیدمبعث پیامبرعظیم الشان اسلام برمسلمانان جهان خصوصا همشهریان منصوریه ای مبارک باد.