استادصدرالله قیصری معاون فرمانداربهبهان شد

قیصری باعملکردی مثبت و شایستگی تمام ازبخشداری آغاجاری به معاونت فرمانداری بهبهان ارتقاءیافت.

مدیریت وبلاگ منصوریه ضمن تبریک به خانواده عزیزشهیدقیصری ،شخص ایشان ومردم فهیم منصوریه، ازدرگاه خداوندمتعال برای برادرعززیمان جناب آقای قیصری آرزوی سلامتی وموفقیت مسئلت مینماید.

انشاءالله باتدبیروصداقتی که ازایشان سراغ داریم بتوانند درچارچوب قانون برای احقاق حقوق ازدست رفته زادگاهمان تلاش نمایند.