منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

سخن بزرگان
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٤  کلمات کلیدی:
سخن بزرگان  
  ساعت ۱۱:۴۶ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٩   کلمات کلیدی:  
 
 چند سخنن ارزشمند 
 


 - کسی که زبانش را حفظ کند خدا عیب او را  می پوشاند.( امام علی (ع) )
- قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که به خوبی می تواند انجام دهد.( امام علی (ع) )
- میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. (شکسپیر)
- اشخاصی را که از فرصت  های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند. (توتل)
- ثروت و افتخاری که از راه نامشروع بدست آمده مانند ابری زودگذر است. (کنفوسیوس)
- خوشبین باشید اما خوشبین دیر باور. (ساموئل اسمایلز)
- کسی که از مرگ  می ترسد از زندگی لذت نتواند برد. (مثل اسپانیولی)
- زینت انسان در سه چیز است; علم، محبت، آزادی. (افلاطون)
- ترقی مولود فعالیت دائمی است زیرا استراحت چیزی به جز انحطاط در بر ندارد. آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. (دیمقراطیس)
- گرز برزگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمی  کند. (مثل چینی)
- کسی که خوب فکر  می کند لازم نیست زیاد فکر کند. (آلمانی)