سخن بزرگان  
  ساعت ۱۱:۴۶ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٩   کلمات کلیدی:  
 
 چند سخنن ارزشمند 
 


 - کسی که زبانش را حفظ کند خدا عیب او را  می پوشاند.( امام علی (ع) )
- قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که به خوبی می تواند انجام دهد.( امام علی (ع) )
- میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. (شکسپیر)
- اشخاصی را که از فرصت  های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند. (توتل)
- ثروت و افتخاری که از راه نامشروع بدست آمده مانند ابری زودگذر است. (کنفوسیوس)
- خوشبین باشید اما خوشبین دیر باور. (ساموئل اسمایلز)
- کسی که از مرگ  می ترسد از زندگی لذت نتواند برد. (مثل اسپانیولی)
- زینت انسان در سه چیز است; علم، محبت، آزادی. (افلاطون)
- ترقی مولود فعالیت دائمی است زیرا استراحت چیزی به جز انحطاط در بر ندارد. آنان که به علم خود عمل نکنند مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد. (دیمقراطیس)
- گرز برزگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمی  کند. (مثل چینی)
- کسی که خوب فکر  می کند لازم نیست زیاد فکر کند. (آلمانی)