باتشکرازمدیرمحترم وبلاگ منصوریه (محمدعزیز)که هم عاشق اهل بیت(ع)وهم وفاداربه مردم زادگاهش میباشد،وازهیچ تلاشی برای نشرواقعیات واعتقادات پاک همشهریانش به دین منین اسلام دریغ ندارند .وبرای تصویربرداری مراسم شبها وروز عاشورا وانتشارآن زحمات زیادی متحمل شدند.اجرش باامام حسین (ع)(میهمان وبلاگ ایرج بهمن پور)

چون درسال گذشته توضیحات کامل دررابطه باتاریخچه وآداب وسنن عزاداری مردم منصوریه درسوگ اباعبدالله الحسین ویاران باوفایش تقدیم گردید،امسال اشاره ای به تحولی مبارک وامیدوارکننده که دراین ایام اتفاق افتاداشاره مینمایم .بازدیدکنندگان محترمی که آن توضیحات رامطالعه ننموده باشنددرصورت تمایل میتوانندبه آرشیووبلاگ مراجعه نمایند. 

امسال علاوه برهیئتهای عزاداری مساجدصاحب الزمان(عج)وامام جعفرصادق (ع)دردومنطقه دیگرمنصوریه هم که سالهای گذشته بعضأ درمحله های خود عزاداری مینمودند،هیئتهای جدیدی تشکیل شد،که شوروحال وصف ناپذیری به گسترش فرهنگ عاشورایی درآن مناطق بخشید.جالب اینجا بودکه جوانان متعهدی که تاسال قبل درکنارهم به عزاداری میپرداختندوبه دلیل ازدیادجمعیت ویاتبرک محل زندگی خودبه نام مقدس امام حسین (ع)واصحاب باوفایش امسال باکمی فاصله عزاداری مینمودند،درشبهای مختلف به میهمانی همدیگرمیرفتندوساعتی رادرکنارهم به ابراز ارادت به اهل بیت (ع)میپرداختند.جاداردبه همشهریانی که درطرح مهم ووحدت بخش رفت وآمدهاومیزبانی ومیهمانیها نقشی ایفانموده اندتشکروقدردانی نمایم.البته امسال قبل ازآغاز ماه محرم به ابتکاریکی ازمداحان پیش کسوت جهت رفع مشکلات سالهای قبل وبرگزاری باکیفت بهترامسال نشستی باحضورنمایندگان هیئتها برگزارشده که بایدازهمه آن عزیزان هم تشکرنماییم.

امیدوارم که این نشستها،رفت وآمدهاوگسترش فرهنگ دینی بین جوانان بامشارکت وراهنمایی بزرگترهامنتج به وفاق ،همدلی وسبقت گرفتن درکارهای خیروعام المنفعه گردد.انشاءالله