منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

4نفردربهبهان تاییدصلاحیت شدند
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢  کلمات کلیدی:

تاییدصلاحیت شدگان بهبهان ،4نفر

براساس اطلاعات موثق هیأت نظارت استان خوزستان پس ازبررسی صلاحیت  نامزدهای انتخاباتی مجلس نهم در شهرستان بهبهان ، به شرح ذیل اعلام نظرنمود.

4-1نفرتاییدصلاحیت شده اند.

6-2نفرردصلاحیت.

3- 8نفرعدم احرازصلاحیت.

نامزدهایی که ردصلاحیت شده ویاحکم عدم احرازگرفته اندفقط 24 ساعت فرصت دارندتااعتراض خودرابه هیات نظارت استان اعلام نمایند.