منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

پیام تسلیت
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٩  کلمات کلیدی:

باکمال تاسف وتاثردرگذشت زنده یاد(حاج احمدزمانی )رابه فرزندبزرگوارشان جناب آقای مهندس فضل الله زمانی  وخانوداه محترم ایشان تسلیت عرض نموده وازخداوندمتعال برای آن مرحوم، غفران الهی وبرای بازماندگان صبروسلامتی مسئلت مینمایم.

تقدیم به همه سرورانی که در مراسم مرحوم حاج احمد زمانی شرکت کردند .(زمانی)
دیوار
امروز تو را دیدم بر عکس به دیواری
گفتم که تو کی رفتی ، نا گه به یک باری
دیروز و شاید هم ،اندک به زمانی دیر
چسبیده به کار و بار ، مانند سر کاری

ناگه بخندیدی ، وانگه بگفتی ناز
تو هم بشوی چون من ، بر سینه ی دیواری
نوبت به صف ا ت گشته ، در صف نمانی چند
کاری که بباید کرد ، نسپار به فردایی
اشکی بکنی پاک ولبخند به لب خلقی
تو زنده دورانی ،دیوار به دیواری
ZAMANI.3.11.1390 or 23.1.2012