لیست نهایی تاییدصلاحیت شدگان بهبهان

 

لیست نهایی تاییدصلاحیت شدگان کاندیداهای مجلس نهم دربهبهان ،توسط شورای محترم نگهبان.

 

 

1--حاج محمدباقرشریعتی شریعتی

2--عزت الله اشتری لرکی

3--جمال مدرسی

4--صدرالله چمن

5--- سید سعید میری

6-- عزیزالله باولی بهمئی

7--پرویز بهمئی

8--ابوالحسن غلامی‌پور

9--حمید مصدر

10--حسن کریمی

11-- عزیزالله سالاری

12-- حجت الاسلام سید هاشم سیدی