منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

شریعتی
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٤  کلمات کلیدی: اصلح

 

 
رای ما شریعتی

رای مابه استادحاج محمدباقرشریعتی ،رای به سابقه درخشان،تجربه ،تخصص وارزشها است.

نظریک مهندس خلاق ومتعهدشهرمان درپستهای قبلی ،که مدت هابرای انتخاب اصلح تحقیق نموده است.من به حاج محمد باقر شریعتی رای میدهم و برای ایشان هم فعالیت نموده و آرزوی موفقیت ایشانرادارم.