منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

انتخابات بهبهان به دوردوم رفب
ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی:

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی
،برای اولین با راتتخابات بهبهان به دوردوم رفت.

آراءنفراول تاچهارم

آقای عزیزالله سالاری ۱۴۵۵۱ رای

آقای حاج محمدباقر شریعتی ۱۲۲۶۷ رای

آقای حسن کریمی ۱۲۰۹۷ رای

آقای سید سعید میری ۱۰۷۳۴ رای

با این نتیجه عزیزالله سالاری
و محمدباقر شریعتی به دورم دوم انتخابات در بهبهان راه یافتند.

جادارداین نتیجه قابل تأمل وعدم توسعه
یافتگی شهرمان که رابطه معنا داری باهم دارند،توسط مسئولین ودیگردلسوزان بهبهان،
آسیب شناسی ومداقه قرارگرفته ونقشه راهی جهت جبران عقب ماندگیهاترسیم گردد.(انشاءالله)