منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

منصوریه روی ریل .....
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٩  کلمات کلیدی:

 

عکس

باهمت وتلاش فرمانداردلسوز شهرمان (مهندس باذلی محبوب)آب آشامیدنی منصوریه بهداشتی خواهدشد.

طرح اتصال آب آشامیدنی منصوریه پس از23سال تاخیرباهمت فرمانداردلسوزشهرمان که درنشستی صمیمبی بامردم منصوریه قول بهداشتی نمودن آب راداده بودندآغاز بکارنمود.

مجوزتاسیسات آبرسانی منصوریه درسال 1363پس ازاعتراض مردم منصوریه نسبت به بی توجهی مسئولین به آبرسانی بهداشتی درمنصوریه وتجمع درفرمانداری ،توسط فرماندار وقت صادروبلافاصله جهادسازندگی عملیات اجرایی آنراآغاز کرد.

ادامه دارد


عکس

عکس