مطلب ذیل رایکی ازبازدیدکنندگان محترم دربخش نظرات ارسال نموده اند.باتشکرازاین همشهری دلسوزبه درخواست ایشان آنرا منتشر مینمایم.

آقای هدایت کریمی آخرین ترم دکترای شیمی خود را در یکی از بهترین دانشگاههای ایران(دانشگاه دولتی شیراز)دارد به اتمام می رسونه.ایشان در دانشگاههای دولتی وآزاد وپیام نور شیراز وحومه هم تدریس می نماید.ایشان واقعاً افتخار منصوریه می باشد.که می توانید در وبلاگتان از ایشان چیزهای زیادی نوشت.خانه ایشان در روستای منصوریه می باشد وتمام تحصیلات دوران راهنمایی تا دبیرستان را در مدارس 12 فروردین منصوریه سپری نمود.منصوریه باید به چنین جوانان بی نام ونشانی که هیچ ادعایی هم ندارد مباهات وبه خود ببالد.

بنده این موفقیت بزرگ رابه ایشان وخانواده محترمشان تبریک عرض نموده وازدرگاه خداوندمتعال برایشان آرزوی موفقیت روزافزون توأم باسلامتی مینمام.