خبرگزاریهای رسمی وکشوری مشرق ،جهان نیوز،مهر،خبرآنلاین،پارس...واستانی خوزنیوز،خوانا،شوشان و... خبرپیروزی حاج شریعتی رامنتشرنمودند.

http://shariati9.com/fa/wp-content/uploads/12-610x255.jpg

حاج محمدباقرشریعتی 24381،دکترسالاری21986رای

درنظرسنجی هم شرکت فرمایید

 

با پایان شمارش آرا در حوزه انتخابیه بهبهان، محمد باقر شریعتی با کسب اکثریت آرا موفق به حضور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در بهبهان عزیز الله سالاری و محمد باقر شریعتی به رقابت پرداختند که در نهایت شریعتی ازنامزد رقیب خود پیشی گرفت.

لازم به یادآوری است شریعتی پیش از این سابقه شهرداری بهبهان و مدیرمسئولی هفته نامه ندای بهبهان و چندین مدیریت صنعتی را در کارنامه خود دارد.

آخرین نتیجه انتخابات در بهبهان به نقل از خوانا نیوز

شریعتی از بهبهان به مجلس راه یافت

یادگار فقیه روشن ضمیر و پاسدار خون شهدا و برادر سه شهید گلگون کفن، حاج محمدباقر شریعتی از بهبهان راهی بهارستان شد.

بنده ضمن تبریک اعتمادمردم فهیم شهرمان به جناب آقای حاج شریعتی،امیدوارم پایان این رقابت،آغازرفاقت موعودایشان جهت حل مشکلات مردم سرافراز بهبهان باشد.

ایکاش مردم منصوریه ،یعنی همه کسانی که منصوریه رابرای زندگی کردن انتخاب نموده اند ،هنگام انتخاب نمایندگان خوددرمجلس شورای اسلامی،شوراهای محلی وانتخابات ریاست جمهوری قبل ازهرچیزمصلحت منطقه خودرادرنظربگیرند.تابرای برون رفت از این شرایط برزخی(سرگردانی بین شهری وروستایی)وامتیازات قطره چکانی پشتوانه ای قوی داشته باشند.