به نقل ازسایت آتیه بهبهان

17مردادروزخبرنگاررابه خبرنگاران وهمشهریانی که درامراطلاع رسانی وروشنگری درعرصه مجازی باعشق کمک به پیشرفت شهرمان به وبنویسی میپردازندتبریک عرض مینمایم.

امیدوارم تاسال دیگردرچنین روزی دراموررسانه های مکتوب ومجازی شهرمان شاهد چنان پیشرفت وتحولی باشیم که درآنهاخبری ازتهمت،حتاکی،بداخلاقی وفحاشی که توسط سودجویان باتحریک معدودافرادلاابالی وشوریده عقل به آن دامن میزنندنباشد.وباایجادوحدت بین همه کسانی که صادقانه دل درگروسربلندی زادگاهشان دارند،دارای سایت جامع وپربیننده بهبهان باپایگاههای تحلیلی ،فرهنگی ،تخصصی درزمینه های مختلف ، متناسب باپیشینه تاریخی ،فرهنگی شهرمان باشیم. (انشاالله)