حضرت آیت الله خامنه ای وتذکر اخلاقی درجمع دانشجویان: از شما خواهش می کنم همانطور که به نماز و روزه اهتمام دارید، به پرهیز از غیبت و تهمت و بیان مطالبی که به آن علم ندارید جداً اهتمام کنید.

خداوندبزرگ رادراین واپسین روزهای ماه رحمت ومغفرت شکرگزارم که به حقیرتوفیق خدمت به مردمی رادادکه پس از25 سال بمباران تخریبی مطرودین جامعه اینچنین حق شناسانه وبا بنده نوازی سخاوتمندانه به دفاع ازخادم خودپرداخته اند.وبازخداوندمنان راشکرگزارم که هرگزدرموردخدمت به مردم فهیم منصوریه تردیدی به خودراه نداده وبداخلاقیهای معدودافرادی راکه ازسوی مردم به لحاظ بی لیاقتی منزوی وطردشده اندرابه حساب مردمی که جانانه درتمام صحنه هاازحق دفاع نموده اندنخواهم گذاشت.چه کنم که به قول خواجه حافظ..مصلحت نیست که ازپرده برون افتدراز،وگرنه....

 

 

چهارشنبه 17 خرداد 1391 -15:38

ادامه کامنت قبل:
اگه نمیدونی من به چنتاش اشاره میکنم.

1-مهمترین کاری که حاجی واسه منصوریه انجام داده تشکیل آبرسانی بود ،که طبق گفته اهالی منصوریه(البته نه افراد فتنه گر)اون زمان با تانکر به مردم آب میدادن یا مردم مجبور بودن برن از آب کثیف نهر استفاده کنند.ولی حاجی با همکاری چند تا از دوستاش که البته خود همون دوستاش هم میگن که کار اصلی رو خود حاجی انجام داد آب سالم رو با لوله کشی تا داخل خونه های مردم آورد.

2-ساخت فنی حرفه ای که به نوبه ی خودش در اون زمان خیلی دستگاه های زیادو پیشرفته ای هم داشت.

ادامه مطلب رامشاهده فرمایید


حضرت آیت الله خامنه ای وتذکر اخلاقی درجمع دانشجویان: از شما خواهش می کنم همانطور که به نماز و روزه اهتمام دارید، به پرهیز از غیبت و تهمت و بیان مطالبی که به آن علم ندارید جداً اهتمام کنید.

خداوندبزرگ رادراین واپسین روزهای ماه رحمت ومغفرت شکرگزارم که به حقیرتوفیق خدمت به مردمی رادادکه پس از25 سال بمباران تخریبی مطرودین جامعه اینچنین حق شناسانه وبا بنده نوازی سخاوتمندانه به دفاع ازخادم خودپرداخته اند.وبازخداوندمنان راشکرگزارم که هرگزدرموردخدمت به مردم فهیم منصوریه تردیدی به خودراه نداده وبداخلاقیهای معدودافرادی راکه ازسوی مردم به لحاظ بی لیاقتی منزوی وطردشده اندرابه حساب مردمی که جانانه درتمام صحنه هاازحق دفاع نموده اندنخواهم گذاشت.چه کنم که به قول خواجه حافظ..مصلحت نیست که ازپرده برون افتدراز،وگرنه....

مطالب ذیل برگرفته از....بهبهان 9است که معلوم است به صورت کامل هم تاییدنشده اند.اما آنچنان صادقانه نوشته شده اندکه مجری انتشارمطالب خلاف واقع و..راهم قانع نموده اندکه گوشه ای ازحقایق رابپذیرند.امیدوارم اگرآقای خندان پوربه این گفته خودکه دانشجوی پیرو خط امام است اعتقاد دارند،به این فرمایش حضرت امام که مردم ولی نعمت ماهستندواین فرمایش مقام معظم رهبری که خطاب به دانشجویان میفرمایند:ازشماخواهش میکنم به پرهیزازغیبت وتهمت وبیان مطالبی که به آن علم نداریدجدأاهتمام کنیداحترام بگذارند.

مصلحت نیست که ازپرده برون افتدراز

درسال 1384که این پایگاه رابرای معرفی منصوریه ومردم باوفا ونوعدوست وتلاش برای پیشرفت زادگاهم ایجادنمودم یکی ازدوستان که پشت پرده اتفاقات خبرنداشت گفت:فلانی توچه خیری ازاین مردم منصوریه دیده ای که اینچنین خودراوقف آنها نموده ای؟گفتم دوست عزیزشما گناه چندنفری راکه منافع شخصی خودراازدست داده اندویکصدم درصدازمردم منصوریه هم نیستندرابه پای چندهزارانسان مظلوم که چوب صداقت وحجب وحیای خودرامیخورندنگذار.آن دوست عزیزگفت چرااین تعداداندک رابه مردم معرفی نمیکنی؟گفتم دوست عزیزبه قول خواجه حافظ ،مصلحت نیست که ازپرده برون افتدراز،من وخانواده ام میخواهیم اینجازندگی کنیم .اینها برای انتقام ازمن وبه دست آوردن دوباره موقعیت ومنافع خودحاضرنددست به هرجنایتی بزنند.وحالا دراین ماجرادیدیم که انها چگونه خودرارسواکردند.وآفرین به مردم صبوروحق شناس منصوریه که دراین ماجرا اثبات کردندکه افرادخادم وخائن راخوب میشناسند.

عضو شورای منصوریه

چهارشنبه 17 خرداد 1391 -15:38

ادامه کامنت قبل:
اگه نمیدونی من به چنتاش اشاره میکنم.

1-مهمترین کاری که حاجی واسه منصوریه انجام داده تشکیل آبرسانی بود ،که طبق گفته اهالی منصوریه(البته نه افراد فتنه گر)اون زمان با تانکر به مردم آب میدادن یا مردم مجبور بودن برن از آب کثیف نهر استفاده کنند.ولی حاجی با همکاری چند تا از دوستاش که البته خود همون دوستاش هم میگن که کار اصلی رو خود حاجی انجام داد آب سالم رو با لوله کشی تا داخل خونه های مردم آورد.

2-ساخت فنی حرفه ای که به نوبه ی خودش در اون زمان خیلی دستگاه های زیادو پیشرفته ای هم داشت.

3-ساخت چندین مدرسه.از دبستان گرفته تا دبیرستان.که قبل از اون دختر و پسر مجبور بودن در تایم مخالف همدیگه تو یک مدرسه درس بخونن.
4-ساخت کتابخانه و خیلی کارای دیگه که اگه از اهالی منصوریه بپرسی خیلی خوب واست توضیح میدنن.
البته حاجی همه ی این خدمت ها رو با پول خودش انجام نمیداد یعنی توانش رو نداشت.چون اون موقع حاجی هم یه کارگر بود تو کارخونه سیمان.ولی با رایزنی هایی که با رئیس کارخونه سیمان (آقای جعفری زاده) و فرماندار وقت انجام میداد و با پیگیری های مستمرش میتونست امتیازی واسه وطنش بگیره.
5-اما در مورد درگیری های منصوریه .حاجی نه تنها هیچ وقت هیچ نقشی در اون درگیری ها نداشت بلکه جزء هیئی بود که برای برقرای صلح تشکیل شد. که خدارو شکر تونستند تا حدودی آرامش رو برقرار کنن.هیئتی که از طرف فرمانداری و نیروی اتظامی تشکیل میشد.
اما اما اما حرامت باد شیر مادرت که تو را چنین تربیت کرده است .که این گونه به خدمت گزار منصوریه تهمت زده ای.ما مردم منصوریه تورا به خدا واگذار میکنیم...
جناب مدیر سایت امیدوارم این کامنت بنده رو تو سایتت نشون بدی.اگه نشون نمیدی به اون نویسنده ای که متن کذب رو نوشته نشون بده تا* اندازه ای شرمسار شود*

عباس

چهارشنبه 17 خرداد 1391 11:54

حاجی سرور همتونه.
جناب مهدی این دوستانی که میگی کین. اگه پدر بنده با حاجی دوست بوده و هست همشه داره از خوبیاش تعریف میکنه.از اون خدماتی که به منصوریه ارائه داد.خوشبختانه شما فقط با این کارا دارید چهره زشت و شیطانی خودتون رو روز به روز آشکارتر میکنید.
کووووووووور شود آنکه نتواند دید.کور بشه اونی که نمیتونی موفقیت حاجی رو ببینه

حزب ...

دوشنبه 8 خرداد 1391 23:33

ما که نمیدونیم از کی تا حالا این منصوریه اینقدر مهم شده که این اقا مهدی مطالب سایتش رو یکی در میون از منصوریه میزنه.هرچند میدونیم که این اقا مهدی از چه جناحی و چه اشخاصی خط میگیره .خواهشا بسه فتنه گری یه کم هم جنبه شکست داشته باشید خیال کردین با افشا کردن اسرار زندگی حاج اقا بهمن پور میتونین لطمه ای به ایشون یا جایگاه اجتماعی ایشون بزنید .نه شما فقط دارید چهره منفورتون رو نزد مردم منفور تر میکنین ودر اخر بگم شما دارید با این کارهاتون از مسیر و خط امام منحرف میشینو به دره ای که در اینده ای نه چندان دور در انتظارتونه سقوط میکنین