صحت انتخابات بهبهان تایید شد

حاج محمدباقرشریعتی نماینده محترم بهبهان درمجلس شورای طی سخنانی دردمندانه ،مشکلات منطقه ای واستانی رابه گوش مسئولین رساند.

سرفصل سخنان ایشان که بنده ازرادیوشنیده ام به شرح ذیل است.

1-ضرورت تقسیم استان خوزستان به دلیل گستردگی ازنظرجغرافیایی وجمعیتی.

2- انتقال آب رودخانه های خوزستان به استانهای دیگرجهت مصارف صنعتی ظالمانه است.

3-درخواست ازمسئولین جهت تبدیل منصوریه به شهر.

4- انتقادازبی توجهی نسبت به رفع عوامل حادثه سیل سال گذشت دربهبهان  که جان 11 نفرراگرفت وتکرارآن درامسال که باعث مرگ شخص دیگری شد.

4-درخواست صادرشدن شناسنامه نفتی برای زیدون وبهبهان که روزانه 200 هزاربشکه نفت ازمیادین آن قابل برداشت است.

5-درخواست راه اندازی پالایشگاه گازبیدبلند2 که هم ایجاداشتغال مینمایدومحصولات آن موردنیاز کشوراست.

6- چهاربانده نمودن جاده رامهرمرز بهبهان وگچ ساران.

7-رفع مشکلات جاده تشان.

به محض دریافت متن کامل سخنرانی نماینده محترم شهرمان آنرا تقدیم حضورتان مینمایم.