منصوریه شهرما

منصوریه در5کیلومتری شمال شرقی شهرستان بهبهان ازتوابع استان خوزستان واقع شده است.جمعیت آن تاقبل ازسرشماری سال نود 6500 نفربوده است.مردم منصوریه ازراه کشاورزی،باغداری؛فعالیت درکارخانجات صنعتی ازجمله شرکت سیمان ودیگرادارات شهرستان امرارمعاش مینمایند.منصوریه باهمت مردم ومسئولین دارای تاسیسات آبرسانی،مخابرات ،درمانگاه،کتابخانه خانه بهداشت،آموزشگاه فنی وحرفه ای،تعاونی روستایی ،آموزشگاه دخترانه وپسرانه تامقطع متوسطه ،بانک ،دوباب مسجدو4باب نانوایی است.قنات تاریخی منصوریه متعلق به دوره ساسانی میباشد.

پیام عاشورایی
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱  کلمات کلیدی:

قابل توجه مداحان عزیزمنصوریه ای.(سروده ای عاشورایی از برادرمان فضل الله زمانی)
در زمین کربلا
در زمین کربلا ، گشته غوغایی به پا 2
نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا 2
جواب :
در زمین کربلا ، گشته غوغایی بپا
نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا
در زمین کربلا
در زمین کربلا
نوحه:
گو که اصغر تشنه است ،اکبر هم غلطان بخاک 2
زهر کینه  در کمان ، ره به سوی اصغر است
دست عباس تو قطع ، عهد پیمانش بجاست 2
در زمین کربلا

تکمیلی درادامه مطلب


فضل الله زمانی
در زمین کربلا
در زمین کربلا ، گشته غوغایی به پا 2
نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا 2
جواب :
در زمین کربلا ، گشته غوغایی بپا
نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا
در زمین کربلا
در زمین کربلا
نوحه:
گو که اصغر تشنه است ،اکبر هم غلطان بخاک 2
زهر کینه  در کمان ، ره به سوی اصغر است
دست عباس تو قطع ، عهد پیمانش بجاست 2
در زمین کربلا
در زمین کربلا
جواب:
در زمین کربلا ، گشته غوغایی بپا
نعش بی سر بر زمین ، قرص ماه هم زیر پا
در زمین کربلا
در زمین کربلا
نوحه :
گو که خورشید هم خجل ، نهر آب شرمنده شد 2
چشم اصغر تار گشت ، راه پر از انکار شد 2
تیر کینی از افق ، بر گلوی تشنه ای
کودک معصوم را ، سیل خون سیل  سرشار شد 2

در زمین کربلا
در زمین کربلا
جواب:
در زمین کربلا ، گشته غوغای بپا
نعش بی سر بر زمین
قرص ماه هم زیر پا
در زمین کربلا
در زمین کربلا
Zamani.1.9.1391